ISSN Print: 2072-9812

ISSN Online: 2409-8906

ISO: 26324:2012


2(8) 2015
Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory

Obikhod Tetiana

F-theory has been receiving more attention in the past few years because its rich structure allows to solve many problems of the Standard Model and Grand Unification Theory. This theory is also important because of the necessity to solve the problem of vacuum stability. A simpler solution of F-theory is used to describe the Type IIB string theory. For the classification of D-brane charges in superstring theory of Type IIB is applied K-theory. This approach provides an access to gauge fields connected with vector bundles, classified by K-theory. This technique implements the resolution of issues related to the structure of scales and hierarchies, the gauge group and charged matter content.

Keywords: F-theory; Vacuum stability; Type IIB string theory; gauge fields; K-theory.

Download now
Топологія відкритого розширення

Бабич В’ячеслав Михайлович, Пєхтєрєв Василь Олексійович

У роботі отримано результати, які описують властивості загальної топологічної конструкції — топології відкритого розширення. Зокрема, доведено, що ця конструкція не транзитивна, знайдено бази найменшої потужності для топології та системи околів точки, обчислено внутрішність, замикання, множини граничних та ізольованих точок довільної множини. Також доведено лінійну зв'язність і неметризовність цього топологічного простору, досліджено його кардинальні інваріанти й аксіоми відокремлюваності.

Keywords: Топологічний простір; база; зв’язність; аксіоми відокремлюваності; кардинальні інваріанти.

Download now
On mim-spaces

Brydun Viktoriya, Savchenko Aleksandr, Zarichnyi Mykhailo

The notion of idempotent measure is a counterpart of that of probability measure in the idempotent mathematics. In this note, we consider a metric on the set of compact, idempotent measure spaces (mim-spaces) and prove that this space is separable and non-complete.

Keywords: idempotent measure; probability measure; mim-space

Download now
Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні

Безкоровайна Лілія Леонтіївна, Хомич Юлія Степанівна

Об'єктом дослідження в даній роботі є квазіареальна нескінченно мала деформація довільної однозв'язної регулярної поверхні ненульової гаусової кривини за умови, що при цій деформації відхилення поверхні від дотичної площини зберігається у будь-якому напрямі.

Keywords: Квазіареальна нескінченно мала деформація; варіація; відхилення; система рівнянь.

Download now
Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики.

Коновенко Надія Григорівна, Федченко Юлія Степанівна, Худенко Надія Петрівна

Бурхливий розвиток інформаційних технологій і комп'ютерної техніки відкриває нові можливості вдосконалення педагогічних технологій і методик навчання. Показано використання інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання у викладанні курсу вищої математики в Одеській національній академії харчових технологій, що спрямоване на підвищення ефективності й якості навчання студентів.

Keywords: Інформаційні технології; хмарні сервіси; вища математика; інформаційно-пошукові системи.

Download now
Концепция фундаменталізації математичної освіти вищої технічної школи

Лобода Юлія Геннадіївна, Орлова Олена Юріївна

У статті розглянуті проблеми активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів вищої школи при вивченні вищої математики. Активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів сприяють збудження інтересу до дисципліни, професійна спрямованість, наочність навчання, використання міжпредметних зв’язків, методи активного навчання. Виявлені і описані критерії активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів. Детально розглянуто формування базових професійних компетенції студентів вищої школи. Розглянуті можливості для реалізації прикладної спрямованості навчання вищої математики, приділена увага міжпредметним зв’язкам математики з іншими учбовими дисциплінами, розібрані основні функції між предметних зв’язків, роль міжпредметних зв’язків в розвитку самостійного і творчого мислення, у формуванні пізнавальної активності і інтересу до пізнання математики. Сформульовані вимоги до складання професійно-спрямованих і дослідницьких завдань, класифіковані їх функції. Приділена увага традиційним і нетрадиційним методам навчання, в цьому контексті розглянуті поняття "Активне навчання", "розвиваюче навчання", "проблемне навчання". В якості активізуючих методів навчання розглянуті і класифіковані ділові ігри, метод мозкової атаки. Детально розглянута проблема організації і управління самостійною роботою студентів, а так само контролю контролю за її виконанням.

Keywords: Активне навчання; розвиваюче навчання; проблемне навчання

Download now
Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II

Glushkov Alexander, Kuzakon Viktor, Bunyakova Yuliya, Buyadzhi Vasily

This paper goes on our work on application of the chaos theory and non-linear analysis technique to studying chaotic features of different nature systems. Here we present new results of using an advanced chaos-geometric approach to treating chaotic pollution dynamics in the hydroecological systems, in particular, forested watersheds. Generally, an approach combines together application of the advanced mutual information scheme, Grasberger-Procachi algorythm, Lyapunov exponent's analysis etc.

Keywords: Geometry of chaos, Non-linear analysis, Nature system

Download now
New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell

Prepelitsa Georgy

Here we present the results of application of a new chaos-geometric approach and some information technology algorithms to analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell. Earlier developed chaos-geometric approach to modelling and analysis of nonlinear processes dynamics of the complex systems combines together application of the advanced mutual information approach, correlation integral analysis, Lyapunov exponent's analysis etc.

Keywords: Geometry of chaos; Non-linear analysis; laser system

Download now
Геометрические величины на плоскости Лобачевского

Коновенко Надежда Григорьевна

В этой работе описываются локальные структуры геометрических величин на плоскости Лобачевского. Это описание содержит как линейные, например тензоры, так и нелинейные геометрические величины и существенным образом используется при нахождении базисных дифференциальных инвариантов ([1]).

Keywords: Плоскость Лобачевского; геометрические величины; дифференциальные инварианты; изометрии.

Download now