Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Редколегія

Головний редактор

Пришляк О.О.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, (Україна, Київ);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7164-807X
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25028526400
E-mail: prishlyak@yahoo.com

Заступники головного редактора

Максименко С.І.
доктор фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, (Україна, Київ);
ORCID: http://orcid.org/ /0000-0002-0062-5188
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14028824600
E-mail: maks@imath.kiev.ua
Микитюк І.В.
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу нелінійного математичного аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, (Україна, Львів);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602801196
Шелєхов О.М.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії ФДОУ Московського педагогічного державного університету, (Росія, Москва);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1723-7202
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603636824
E-mail: amshelekhov@rambler.ru

Відповідальний редактор

Коновенко Н.Г.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики ОНАХТ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8631-0688
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26027059000
E-mail: konovenko@ukr.net

Відповідні секретарі

Федченко Ю.С.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики ОНАХТ, (Україна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7473-3237
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36095509600
E-mail: fedchenko_julia@ukr.net

Редакційна колегія

Балан В.
доктор фіз.-мат. наук, професор політехнічного університету Бухареста, (Румунія, Буха-рест)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0124-4205
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16241062300
Банах Т.О.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії і топології Львівського національного університету імені Івана Франка, (Україна, Львів);
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6710-4611
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701315535
Волков В.Е.
доктор техн. наук, кандидат фіз.-мат. наук, професор кафедри комп'ютерних систем і управління бізнес-процесами ОНАХТ, (Україна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3990-8126
E-mail: viktor@te.net.ua
Глушков О.В.
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Одеського державного екологічного університету (Україна, Одеса)
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12797592200
Задорожний В.Г.
доктор хімічних наук, кандидат фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики та матеріалознавства ОНАХТ, (Україна, Одеса)
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204561676
Зарічний М.М.
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри геометрії і топології Львівського націона-льного університету імені Івана Франка, (Україна, Львів)
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16432399100
Карлова О.О.
доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Україна, Чернівці);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8285-7133
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24461604000
Кирилов В.Х.
доктор техн. наук, професор кафедри вищої математики ОНАХТ, (Україна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0741-935X
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102706573
Кириченко В.Ф.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії Московського педагогічного державного університету, (Росія, Москва);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005505424
Мікеш Й.
доктор фіз.-мат. наук, професор Оломоуцького університету імені Франтишека Палацького, (Чехія, Оломоуцьк);
ORCID: http://orcid.org/ /0000-0003-2098-7976
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505921195
Матсумото К.
доктор фіз.-мат. наук, професор університету Ямагата, "Суспільства Tensor", співробітник журналу "Тензор", (Японія, Ямагата);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56306098500
Михайлюк В.В.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Україна, Чернівці);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6675-3182
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55932437900
Мормул П.
професор інституту математики Варшавького університету, (Польща, Варшава);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506845862
Москалюк С.
доктор фіз.-мат. наук, професор, президент Австро-Українського інституту в справах науки і технологій, (Вена, Австрія);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506144675
Плахта Л.П.
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (Україна, Львів); Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця (Польща, Краков);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56565330000
Полулях Є.О.
кандидат фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, (Україна, Київ);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505916401
Сабітов І.Х.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного аналізу механіко-математичного фа-культету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Росія, Москва);
Савченко О.Г.
доктор фіз.-мат. наук, професор, декан економічного факультету Херсонського Державного Аграрного Університету (Україна, Херсон);
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4687-5542
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33467826600
Сергєєва О.Є.
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики та матеріалознавства ОНАХТ, (Ук-раїна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5534-9563
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003807845
Федосов С.Н.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики та матеріалознавства ОНАХТ, (Україна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-5775-1468
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005670406
Фоменко А.Т.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри диференціальної геометрії та застосувань Московсь-кого державного університету, (Росія, Москва);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16405920200
Фоменко В.Т.
доктор фіз.-мат. наук, професор, дійсний член Російської Академії Природничих Наук, Таганрогський інститут імені А.П. Чехова, (Росія, Таганрог);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005234400
Хаддад М.
кандидат фіз.-мат. наук, професор, декан факультету менеджменту та економіки Міжнародного університету Ваді (Сірія);
Швець В.Т.
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри вищої математики ОНАХТ, (Україна, Одеса);
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8796-5352
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103160485
Шуригін В.В.
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри геометрії Казанського державного університету (Росія, Казань);
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8845314500